Умови користування сайтом

1. Цей сайт підтримується Європейським банком реконструкцій та розвитку («ЄБРР»),  головний офіс якого розташований за адресою: Уан Ексчейндж Сквер, Лондон EC2A, Велика Британія (2JN One Exchange Square, London EC2A 2JN, United Kingdom).

2. Будь ласка, ознайомтеся з цими Правилами та умовами («Правила та умови»), оскільки вони стосуються вашого користування сайтом http://www.iqenergy.org.ua    та всіма його піддоменами   ( «Сайти»). У випадку вашої незгоди із зазначеними Правилами та умовами ви повинні залишити цей Сайт. 

3. Вашим користуванням Сайтами, ви («Ви») погоджуєтесь дотримуватися цих Правил та умов. ЄБРР може періодично вносити зміни до зазначених Правил та умов. Продовжуючи користуватися Сайтом після внесення будь-якої такої зміни, Ви повинні прийняти ці зміни та керуватися ними. Також Ви погоджуєтеся, що несете відповідальність за те, що всі особи, котрі використовують Ваше інтернет-з’єднання для входу на Сайти, ознайомлені з цими Правилами та умовами і будуть їх виконувати.       

4. Зміст

4.1. ЄБРР підтримує ці Сайти в якості надання послуги користувачам. Інформація, що міститься на цих Сайтах, призначена лише для довідкового використання. За будь-яких обставин дотримуючись нижченаведеного параграфа 7.1, Ви можете відвідувати Сайти завантажувати й копіювати інформацію, документи і матеріали, надані ЄБРР або різними постачальниками інформації чи вмісту (разом – «Матеріали») Сайтів для Вашого особистого некомерційного користування без жодного права перепродажу, перерозподілу або створення похідних продуктів з Матеріалів Сайтів, у відповідності з цими Правилами та умовами. Відтворюючи будь-які Матеріали, Ви зобов’язуєтеся відтворювати їх точно, без жодних змін.      

4.2. Якщо інше прямо не зазначено, напрацювання, тлумачення та висновки, відображені в Матеріалах цих Сайтів, належать різним авторам і необов’язково ЄБРР.  

4.3. Вміст Сайту може змінюватися в залежності від функціональних можливостей та обмежень Вашого браузеру. ЄБРР не несе жодної відповідальності в разі, якщо Ви не можете переглянути будь-яку частину або компонент Сайтів. 

4.4. ЄБРР зберігає за собою право змінювати або вилучати будь-який матеріал Сайтів, включаючи, але не обмежуючись уточненнями та/або вилученнями функціональних можливостей або іншої інформації без попереднього повідомлення.    

4.5. Сайти можуть містити гіперпосилання або посилання на зовнішні сайти третіх осіб. Будь-які з таких гіперпосилань або посилань призначені лише для Вашої зручності. ЄБРР не контролює сайти таких третіх осіб і не несе відповідальності щодо будь-якого вмісту, матеріалу або інформації, які містяться на цих сайтах.     

4.6. Ви можете давати посилання на Сайт, не запитуючи дозволу ЄБРР. Однак у цих посиланнях має чітко зазначатися ЄБРР як джерело відображеної на Сайт інформації та зберігатися цілісність Сайту без жодних змін. ЄБРР залишає за собою право відмовити в дозволі на надання посилань на Сайт та може в будь-який час вимагати припинення Ваших дій, які з цим пов’язані. 

4.7. Ці Сайти можуть містити рекомендації, висновки та твердження, що належать до різної інформації або постачальників вмісту. ЄБРР не гарантує та не підтверджує точність або надійність будь-яких рекомендацій, висновків та тверджень або іншої інформації, наданої будь-яким постачальником інформації чи вмісту, або будь-яким користувачем Сайтів, або будь-якою іншою особою чи організацією. Ви також покладаєтеся на будь-який такий висновок, рекомендацію, твердження або іншу інформацію на Ваш власний ризик. Згадування продукції, послуг, компаній або веб-сайтів третіх осіб має лише інформаційну мету та не повинно вважатися їх підтримкою чи рекомендацією.        

4.8. Ані жодна інформація цих Сайтів, ані будь-які Матеріали не повинні прямо чи опосередковано тлумачитися як такі, що містять будь-яку рекомендацію чи пораду стосовно інвестування, або пропозицію чи запрошення з боку або від імені ЄБРР щодо придбання чи продажу будь-яких цінних паперів.     

4.9. ЄБРР зберігає за собою право на свій власний розсуд з будь-якої причини та без повідомлення вносити зміни, доповнення, обмеження до Сайтів або будь-яких Матеріалів, а також тимчасово або остаточно так чи інакше припиняти їх функціонування та відмовляти будь-якому користувачу в доступі до Сайтів або їхніх частин. ЄБРР у жодному разі не зобов’язаний брати до уваги пов’язані з цим потреби будь-якого користувача. 

5. Наша відповідальність

5.1. Сайти надаються за принципом «як є» та «як доступно» без гарантії, умови або зобов’язання будь-якого типу, прямого чи опосередкованого. ЄБРР не здійснює представництва, не надає гарантії та не перебирає на себе зобов’язань стосовно інформації Сайтів, у тому числі пов’язаних з доступністю, повнотою, достовірністю та актуальністю будь-яких Матеріалів, що надаються через Сайти. Довіряючи яким-небудь Матеріалам Ви робите це винятково на свій ризик. 

5.2. Максимально дозволеною чинним законодавством мірою ЄБРР відкидає та виключає всю відповідальність (що випливає з договору, правил експлуатації (в тому числі недбалості), порушення встановленого законом обов’язку або інших причин), спричинену несправністю, погіршенням робочих характеристик, помилкою, недоглядом, перериванням, зникненням даних, дефектом, затримкою операції або трансляції, комп’ютерним вірусом, несправністю лінії передання даних, крадіжкою або руйнуванням чи несанкціонованим доступом, внесенням змін або користуванням Матеріалами Сайтів. За жодних обставин ЄБРР не нестиме перед Вами відповідальності за будь-яку зазнану втрату або завдану шкоду (прямі чи опосередковані, фактичні чи пов’язані, втрати та збитки), зумовлену Вашим користуванням Сайтами, зокрема (але не обмежуючись) втрата чи скорочення прибутку, доходу, виручки, можливості використання, виробництва, очікуваної економії, бізнесу, контрактів, бізнес-можливостей та ділової репутації.

6. Обмеження та заборона

6.1. У тому, що стосується логіну та паролю, Ви визнаєте те погоджуєтеся, що ЄБРР може на свій власний розсуд дезактивувати Ваш логін та пароль і, отже, заборонити Ваш доступ на Сайти у випадку порушення Вами цих Правил та умов.    

7. Ваші зобов’язання

7.1. Під час користування Сайтами, Вам забороняється:

a. розміщувати або пересилати будь-яку протизаконну, недостовірну, наклепницьку, паплюжницьку, непристойну, ганебну, погрозливу, образливу, ненависницьку, агресивну, принизливу або іншу сумнівну інформацію будь-якого типу, в тому числі будь-які повідомлення без обмежень, що містять або заохочують поведінку, яка б являла собою кримінальний злочин, провокувала випадок цивільної  відповідальності, порушувала будь-який чинний закон або положення, або наносила шкоду доброму імені та репутації ЄБРР;

б. розміщувати або пересилати будь-які реклами, вимоги, «листи щастя», пірамідні схеми, інвестиційні пропозиції та комерційні схеми будь-якого типу або іншу небажану комерційну кореспонденцію;

в. розміщувати або пересилати будь-яке програмне забезпечення або матеріал, що містить будь-який «вірус», «троянського коня», «черв’яка», «бомбу даних», «логічну бомбу» або будь-який інший подібний компонент;

г. копіювати, видозмінювати, ліцензувати, створювати похідні продукти, передавати, розміщувати, публікувати, переопубліковувати, транслювати, ретранслювати, відтворювати, поширювати або в будь-який інший спосіб експлуатувати або використовувати: 

(i) Матеріали, отримані через Сайти для комерційного користування; або

(ii) Матеріали чи будь-який похідний продукт з таких отриманих через Сайти Матеріалів, які захищені авторським правом або будь-якими іншими правами інтелектуальної власності третьої особи. Якщо Ви бажаєте копіювати, видозмінювати, ліцензувати, передавати, розміщувати, публікувати, переопубліковувати, транслювати, ретранслювати, відтворювати, поширювати або в будь-який інший спосіб експлуатувати або використовувати ці Матеріали або будь-які похідні продукти з цих Матеріалів, Вам передусім слід отримати необхідний дозвіл їх власника. 

7.2. Якщо необхідно, Ви погоджуєтеся зберігати логін та пароль Вашого зареєстрованого облікового запису конфіденційними та не дозволяти іншим третім особам заходити на Сайти, користуючись Вашими обліковими даними. 

7.3. Ви погоджуєтеся не заважати, не обмежувати, не стримувати будь-яку іншу особу або не блокувати її дії, які б спричинили неможливість для неї користуватися Сайтами.   

7.4. Ви погоджуєтеся захищати, убезпечувати та не дозволяти вчинення шкоди ЄБРР через будь-які вимоги, звинувачення, судові переслідування, збитки, втрати, зобов’язання, витрати та видатки, включаючи встановлені судові витрати, які можуть бути спричинені в будь-який спосіб Вашим користуванням Сайтом або будь-яким порушенням Вами цих Правил та умов або, якщо це має місце, будь-якими користувачами Вашої зареєстрованого облікового запису. 

8. Форуми

8.1. Якщо на Сайтах розміщені дошки оголошень, кімнати чату або інші засоби обміну повідомленнями та спілкування (разом – «Форуми»), Ви погоджуєтесь користуватися Форумами лише для відправлення та отримання повідомлень та матеріалів, належних за змістом та пов’язаних з конкретним Форумом. Для ілюстрації, а не для обмеження, Ви погоджуєтеся під час користування Форумом не вчиняти таких дій:   

a. не паплюжити, не ображати, не докучати, не погрожувати або в будь-який інший спосіб не порушувати законні права (такі як право на недоторканість приватного життя та право на публічність) інших осіб;  

б. не публікувати, не розміщувати, не поширювати або не розсилати будь-які ганебні, шкідливі, образливі, непристойні або протизаконні матеріали та інформацію;

в. не вивантажувати або не приєднувати файли, що містять програмне забезпечення або інші матеріали, захищені законами про інтелектуальну власність (або правами на недоторканість приватного життя та право на публічність), якщо Ви не володієте цими правами, або не контролюєте їх, або не отримали всіх необхідних дозволів;  

г. не вивантажувати або не приєднувати файли, що містять віруси, пошкоджені файли або будь-які інші програмні забезпечення чи програми, здатні зашкодити роботі іншого комп’ютера;

д. не вилучати будь-які ознаки авторства, правові застереження або дані про власника чи авторські назви або позначки в будь-яких вивантажених Матеріалах;

е. не спотворювати походження або джерело програмного забезпечення чи Матеріалів, що містяться у вивантаженому файлі;

ж. не рекламувати або не пропонувати продаж будь-яких товарів або послуг, або не проводити опитування та не пересилати анкети, конкурси або «листи щастя»;   

з. не завантажувати будь-який файл, що був розміщений на Форумі іншим користувачем, якій як Вам відомо, або може бути відомо, не може розповсюджуватися в такий спосіб.

8.2. Ви визнаєте, що всі Форуми є майданчиками для публічних, а не приватних спілкувань. Також Ви погоджуєтеся, що чати, розміщені матеріали, конференції, електронні листи та інші повідомлення від інших користувачів, не підтримуються ЄБРР, і що такі повідомлення не підлягають перегляду, сортуванню чи ухваленню з боку ЄБРР.

8.3. Ви погоджуєтеся, що ЄБРР не зобов’язаний контролювати користування дошками оголошень, кімнатами чату та іншими подібними засобами, і що користування цими засобами з боку користувачів керуються такими положеннями чи вказівками, які можуть бути випущені ЄБРР у будь-який конкретний час та на власний розсуд ЄБРР.    

8.4. ЄБРР зберігає за собою право з будь-якої причини та на свій власний розсуд редагувати або вилучати без повідомлення будь-який зміст Форумів, отриманий від користувачів, у тому числі без обмежень для електронних листів та інформації на дошках оголошень.  

9. Збір даних:

9.1 На цих Сайтах можуть пропонуватися деякі послуги, для яких нам може бути необхідно звернутися до Вас з проханням надати Ваші персональні дані. Ця інформація нам потрібна для кращого розуміння та обслуговування Ваших потреб, а також для встановлення Вашої особи та відповідних даних, які уможливлять оперативну та правильну обробку нами Ваших запитів. Деяка надана Вами інформація може бути направлена нашим бізнес-партнерам. Деяка Ваша інформація також може анонімно використовуватися для статистичних цілей.

9.2 Ми беремо на себе зобов’язання стосовно забезпечення безпеки Вашої інформації. Для запобігання несанкціонованому доступу або розголошенню даних, ми провели фізичні, електронні та адміністративні процедури, спрямовані на захист та безпеку інформації, яку ми збираємо в режимі реального часу.    

9.3 Кукі: Ці Сайти можуть використовати кукі, щоб реєструвати інформацію про користування Сайтами. Ця інформація потім використовується для вдосконалення та розвитку Сайтів, щоб зробити його якомога корисним для нашої аудиторії. Користуючись якимось із Сайтів, Ви погоджуєтеся на те, щоб Сайт відправляв один кукі на Ваш браузер. Якщо Ви не надаєте такої згоди, Ви повинні припинити користуватися  http://www.iqenergy.org.ua або змінити налаштування кукі на своєму комп’ютері для обмеження користування ними.

Кукі є фрагментом даних, що відправляється сайтом на браузер користувача мережею Інтернет для того, щоб краще зрозуміти інтереси користувача та його наміри щодо користування Сайтами.  

Сайти можуть використовувати декілька аналітичних платформам для отримання даних про загальне користування Сайтами та їх оптимізації на основі інформації про колективні інтереси та звички наших користувачів.   

10. Права інтелектуальної власності

10.1. Усі авторські права та інші права інтелектуальної власності на Матеріали Сайтів (окрім інформації, котру Ви подаєте на Сайт («Ваші матеріали»)), належать та ліцензуються ЄБРР. Якщо Ви не поінформували про інше, ЄБРР розуміє, що Ви є власником Ваших матеріалів. Подаючи Ваші документи на сайт http://www.iqenergy.org.ua, Ви передаєте ЄБРР безоплатний неексклюзивний дозвіл на використання, розмноження та внесення змін до Ваших матеріалів  тією мірою, якою необхідно для опрацювання Вашої заяви або запиту.  

11. Загальні положення

11.1. Ніщо в цих Правилах та умовах не повинно розглядатися як відмова, зречення або зміна ЄБРР будь-яких привілеїв, пільг або звільнень, передбачених для ЄБРР Договором про заснування Європейського банку реконструкції та розвитку, міжнародною конвенцією або будь-яким застосовним законодавством.     

11.2. Неспроможність ЄБРР скористатися будь-яким правом або положенням цих Правил та умов або забезпечити їх виконання не вважатиметься відмовою від такого права або положення.  Якщо будь-яке положення Правил та умов буде визнане судом відповідної юрисдикції недійсним або таким, що не може мати законну силу, інші положення цих Правил та умов залишаються без змін і зберігають повну юридичну силу та дію.  

11.3. Якщо між Вами та ЄБРР не існує встановлених договірних відносин, ці Правила та умови є повноцінною угодою між ЄБРР та Вами стосовно Сайтів та наданих Вами матеріалів. 

11.4. Час від часу ці Правила та умови можуть переглядатися, такі змінені Правила та умови застосовуються з моменту їх публікації на Сайті.

11.5. Для створення облікового запису на цьому Сайті Вам має бути не менше ніж 18 років і Ви маєте бути резидентом України.