Критерії Енергоефективності

Вступ

Каталог Технологій – це список прийнятних матеріалів та обладнання, що пропонуються на українському ринку, і які призначені для використання в житловому секторі. Характеристики таких матеріалів та обладнання можуть значним чином покращити енергоефективність будівель. Вибір продукції для Каталогу Технологій здійснювався шляхом прямих контактів з виробниками та постачальниками енергоефективних матеріалів і обладнання (понад 100 компаній), і ґрунтувався на детальній перевірці параметрів продукції з метою її відповідності високим критеріям енергоефективності, розробленим ЄБРР згідно з діючими вимогами українського законодавства, сучасними ринковими технологіями та їхньою вартістю. Каталог Технологій регулярно поновлюється і підтримується упродовж терміну функціонування програми. Це відкрита база даних, а участь постачальників у цьому переліку є добровільним і підлягає зміні.

Примітка: Включення технологій, обладнання та матеріалів до Каталогу Технологій ґрунтується виключно на їх відповідності ‘Мінімальним Стандартам Енергоефективності’ Програми IQ energy*, та не означає схвалення виробників чи постачальників такої продукції з боку ЄБРР.

*Включені технології мають щонайменше на 20% більш високі показники енергоефективності у порівнянні з середніми ринковими значеннями.

Продукція в Каталозі Технологій згрупована до 8 категорій (див. таблицю нижче):

 

Категорія

Підкатегорія

Критерії енергоефективності

Коментарі

λ, Вт/(м·K)

Товщина, мм

R, м²·K/Вт

Ефективність

Додаткове обладнання

1

Теплоізоляція

Стіни

≤ 0,04

≥ 100

 

 

 

 

Підлоги

≤ 0,04

≥ 100

 

 

 

 

Перекриття/дах

≤ 0,04

≥ 200

 

 

 

 

2

Вікна

 

 

 

≥ 0,75*

≥ 0,60**

 

 

* - для першої температурної зони України;

** - для другої температурної зони України.

3

Котли

Газові

 

 

 

≥ 92%*

≥ 108%**

 

* - для традиційних котлів (не конденсаційних);

** - для конденсаційних котлів.

Твердопаливні

 

 

 

≥ 85%*

≥ 88%**

≥ 87%***

 

* - для твердопаливних котлів (на деревині);

** - для піролізних твердопаливних котлів (на деревина);

*** - для твердопаливних котлів, які працюють на пеллетах.

4

Теплові насоси

 

 

 

 

COP ≥ 4,5*

COP ≥ 4,0**

COP ≥ 3,5***

 

* - для теплових насосів “вода-вода”;

** - для теплових насосів “земля-вода”;

*** - для теплових насосів “повітря-вода”.

5

Сонячні колектори

 

 

≥ 30*

≥ 100*

 

η близько 70 %

Теплоізоляція трубопроводів;

Бак-акумулятор

* - для теплоізоляції трубопроводів;

** - для теплоізоляції баку-акумулятора.

6

Системи опалення

 

≤ 0,04*

 

 

EEI ≤ 0,23*

Радіатори опалення (сталеві, алюмінієві, біметалеві);

Радіаторні термостати;

Автоматичні балансувальні клапани;

Циркуляційні насоси;

Система автоматизованого контролю температури;

Індивідуальні теплові пункти;

Теплоізоляція трубопроводів.

* - для теплоізоляції трубопроводів;

** - для циркуляційного насоса.

7

Вхідні двері

 

≤ 0,042*

≥ 50*

≥ 80**

≥ 0,70***

   

* - ізоляційного матеріалу;

** - полотна;

*** - дверного блоку загалом;

8

Лічільники тепла

           

Клас точності не нижче ніж 2

 

 

 

Теплоізоляція

Основним критерієм, що визначає ефективність утеплювача, є його коефіцієнт теплопровідності. Чим нижча ця величина, тим ефективнішою є теплова ізоляція (у результаті тепловтрати, а відповідно і експлуатаційні затрати, стають меншими). Каталог Технологій включає теплоізоляційні матеріали зі значенням теплопровідності не вищим, ніж 0,04 Вт/(м·K). Для порівняння, утеплювач завтовшки 100 мм зі згаданим коефіцієнтом теплопровідності відповідає цегляній стіні товщиною 2 м. Відповідно, іншою важливою характеристикою теплоізоляції є її товщина. Чим товщим є шар теплоізоляції, тим краще. Теплоізоляція з Каталогу Технологій для кожного типу зовнішніх огороджень має бути вибрана таким чином, щоб забезпечити сумарну товщину шару утеплювача не менше ніж 100 мм для зовнішніх стін та підлоги, і не менше 200 мм – для перекриттів/даху.

 

Вікна

Основним критерієм, що визначає енергоефективність вікна, є його опір теплопередачі. Чим більше його значення, тим меншими є тепловтрати через вікно – ефективність продукції зростає. Коли Ви вибираєте вікно, приділяйте особливу увагу його опору теплопередачі. Згідно з діючими будівельними нормами України, опір теплопередачі вікон для другої температурної зони (АР Крим, Закарпатська, Запорізька, Миколаївська, Одеська та Херсонська області) має бути не менше, ніж 0,6 м²·K/Вт і не меншим ніж 0,75 м²·K/Вт для решти території України (перша температурна зона).

 

Котли

Основним критерієм, який визначає енергоефективність котла, є його коефіцієнт корисної дії (ККД). Чим більше дана величина, тим ефективнішим є котел – використовується менше палива з вищою продуктивністю. Каталог Технологій включає твердопаливні котли з ККД не нижче 85%, і газові конвекційні котли з ККД від 92%, а також газові конденсаційні котли з ККД не нижчим ніж 108%, що як мінімум на 20 % ефективніше, чим продукція, представлена в середньому на ринку.   

 

Теплові насоси

Основним критерієм, який визначає ефективність теплового насоса, є коефіцієнт його трансформації або COP. Він відображає співвідношення виробленої теплової енергії до спожитої електричної енергії. Чим вищий COP, тим ефективнішим є тепловий насос – він використовує менше електричної енергії з кращою продуктивністю.  

Каталог Технологій включає теплові насоси типу “вода-вода” з COP>4,5, “ґрунт-вода” з COP>4 та “повітря-вода” з COP>3.5. Дані теплові насоси щонайменше на 20 % ефективніші у порівнянні із продукцією, представленою в середньому на ринку.

 

Сонячні колектори

Основним критерієм, який визначає ефективність сонячного колектора, є коефіцієнт його оптичної ефективності або оптичний ККД. Чим вище цей коефіцієнт, тим ефективнішим є сонячний колектор – більше сонячної енергії перетворюється в теплову енергію.

Система сонячного водонагрівача, окрім самого сонячного колектора, включає також додаткові елементи: бак-акумулятор, циркуляційний насос, регулюючий прилад тощо. Каталог Технологій включає сонячні колектори (плоскі або вакуумні) з оптичним ККД біля 70%, а також додаткові елементи з відповідною ефективністю: розподільчі трубки з товщиною ізоляції не менше 30 мм, баки-акумулятори для гарячої води з теплоізоляцією стінок не менше 100 мм завтовшки. 

 

Системи опалення

Сучасні водяні системи опалення складаються з радіаторів із терморегуляторами, балансувальних клапанів для гідравлічного регулювання, циркуляційних насосів, автоматизованих систем центрального управління та регулювання, теплоізольованих розподільчих трубопроводів та запірної арматури. Кожний із зазначених елементів системи повинен мати характеристики енергоефективності не нижчі ніж загальна енергоефективність всієї системи.  

Каталог Технологій включає радіатори опалення (сталеві, алюмінієві та біметалічні), радіаторні терморегулятори (термостати), автоматичні балансувальні клапани, циркуляційні насоси з індексом енергоефективності (EEI ≤ 0,23), системи автоматизованого контролю температури, індивідуальні теплопункти, теплоізоляцію для трубопроводів з теплопровідністю не нижчою ніж 0,04 Вт/(м·K).


Вхідні двері

Дверні блоки на основі ПВХ-профілів з склопакетами, можуть розглядатися як світлопрозорі (вікна) і, відповідно, на них слід генерувати сертифікати з Каталогу Технологій в розділі «вікна». 
При формуванні заявки на верифікацію інформацію про енергоефективний проект із застосуванням дверних блоків на основі ПВХ-профілів необхідно також включати в розділ «Вікна».

Формула дверної металопластикової конструкції  має відповідати тим самим критеріям (опір теплопередачі/ кліматична зона) , як і у віконних конструкціях.